Förnyat förtroende


På uppdrag av en av våra kunder har vi utvecklat nytt säkerhetskoncept som succesivt kommer att implementeras vid kundens samtliga säkerhetsanläggningar i Sverige.

Uppdraget påbörjas omgående och fortgår hela 2016.